Linum Jin Throw
Linum Jin Throw
Linum Jin Throw

Linum Jin Throw

100% cotton, thick, textured monochrome throw.

130 x 170 cm